Etni Romi, Moldova

Znaczek pocztowy 1,75 L, Mołdawia 2018 r., 3,4 x 3,4 cm

Dodatkowe informacje

  • Data: 2018
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c27
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030