Group of Lambanis

Group of Lambanis, India Old Tuck's Oilette Postcard, Wide-Wide-World, Native Life in India-series VI, Raphael Tuck&Sons, OIlette, bez obiegu, circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw43
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030