Rodzeństwo

Rodzeństwo, Hans Larwin, edit. BRW Nr. 28, obieg, data adr. 21 IV 1921

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: Hans Larwin
  • Nr. inw.: sw42
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030