Gitana

 

Gitana, A.Boye, exp on 1902. 223e Se No 16. bez obiegu przed 1905 r

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1904
  • Autor: A.Boye
  • Nr. inw.: sw15
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030