Hortabagy Puszta, After the market

 

Hortabagy Puszta, Vasar utan-After the market. Atheneum Printet in Hungry. bez obiegu circa 1920

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw14
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030