Biedny skrzypek

Biedny skrzypek, edit WK C Bp (prawdopodobnie Węgry), litografia barwna, bez obiegu przed 1905

Dodatkowe informacje

  • Data: przed 1905
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw68
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030