Zigeuenrleben

Więcej w tej kategorii: « Cikáni Biedny skrzypek »

Życie Cyganów, Zigeuenrleben. Serie 5. Bild No 6. Arno Peschlow, Berlin SO 16. Sahnen Schockolade in Kunsterpostkarten. obieg, znaczek zdarty, data odręczna 1916

Dodatkowe informacje

  • Data: 1916
  • Autor: Arno Peschlow
  • Nr. inw.: sw67
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030