Cyganie serbscy

Cyganie serbscy, fot. u. verl v. Arthur Herter, Stuttgart-Gbg., Piarrstr. 62, obieg 1918

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Arthur Herter
  • Nr. inw.: fw52
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030