Rusiche (rusińscy) Zigeuner

Rusiche (rusińscy) Zigeuner. Hereusgegeben von den Feldbuchnan der Bug-Armee, obieg 5 VIII 1916

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw51
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030