I pojechać z Cyganami...

I pojechać z Cyganami... Mieszkańcy wsi/miasteczka (nie-Romowie) pozują w wozie (prawdopodobnie należącym do Romów z grupy Polska Roma) typu ostrowskiego, autor zdjęcia nieznany, circa 1960

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1960
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn52
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030