Chłopcy z taboru

Chłopcy z taboru, dzieci (Polska Roma) na tle wozu typu ostrowskiego, autor zdjęcia nieznany, circa 1960

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1960
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn51
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030