Rodzeństwo ze sprawunkami

 

Rodzeństwo (prawdopodobnie Polska Roma) ze sprawunkami. Autor zdjęcia nieznane, okolice Chrzanowa circa 1950 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: nn
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn 19 oraz fn 20
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030