Dziewczynka

Dziewczynka (prawdopodobnie Polska Roma). Autor zdjęcia i miejsce nieznane, circa 1970 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1970
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn18
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030