Ćhaworo, chłopiec

Chłopiec, autor fotografii nieznany, prawdopodobnie: ul. Radlická 21, Smíchov, Praha 5, Czechosłowacja, 1978

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1978
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn8
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030