Węgry 1962

Więcej w tej kategorii: Ćhaworo, chłopiec »

 Fotodokumentacja nieznanego autora (prawdopodobnie fotograf agencyjny), opisane: Węgry 1962. Zdjęcia zakupione w 2014 r. w Niemczech

 

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1962
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn1 - fn7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030