Więźniowie (Kełderasze) obozu pracy w Bełżcu

„Cyganie, w miarę możliwości, też angażowani są do pozytywnych prac”. Więźniowie (Kełderasze) obozu pracy w Bełżcu, w: Helmut Gauweiler, Deutsches Vorfeld im Osten –  niemieckie wydawnictwo propagandowe przedstawiające rozkwit Generalnego Gubernatorstwa pod zarządem Gubernatora Hansa Franka, fot. Gensel, Kraków 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk139
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030