W podróży

W podróży, Jugosławia, odręcznie: IV 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: IV 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk62
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030