Zigeuner Kinder, Płowdiw

Zigeuner Kinder, pieczątka E176 Nurnberg, VELOX, Bułgaria, Płowdiw, odręcznie: 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030