Zigeuner Kinder

Zigeuner Kinder, pieczątka E176 Nurnberg, VELOX, Bułgaria, Płowdiw, odręcznie: 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020