Karlovac, Dzieci na moście

Kinder in Karlovac, Kroatien [Chorwacja], circa 1942

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk47
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030