Zwiad artylerii

Zwiad artylerii (prawdopodobnie w składzie 10 Armii), Polska, wrzesień 1939 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: IX 1939
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk46
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030