"Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów" - w falach Dunajca

Podczas gdy w Warszawie wybierano króla Janusza, jego poddani w falach Dunajca... zarabiali na życie..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp67
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030