"Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów" - pozdrowienie poddanych

Król Janusz I-szy pozdrawia swój lud i gości koronacyjnych, Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp66
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030