"Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów" - Rudolf Kwiek

Przywódca duchowy cyganów polskich, Rudolf Kwiek, udziela wywiadu przedstawicielowi prasy angielskiej, red. J. Cangowi; w głębi u góry słynny reporter Donald Day, który samolotem przybył na koronację, z prawej red. Model (Francja), Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030