"Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów" - korona i berło

Korona i berło czekają na swego pana..., Jak było naprawdę na koronacji Janusza I-ego, króla cyganów, "Naokoło Świata" Nr 158, VIII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp60
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020