Chłopiec w czapce

"Cygan", autor: Wł. Markefka, Stryj, "Wiadomości Fotograficzne" Nr 7, lipiec 1938

Dodatkowe informacje

  • Data: VII 1938
  • Autor: Wł. Markefka
  • Nr. inw.: fp164
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030