Aleksander Chruszczelewski

Cygan Aleksander Chruszczelewski, Rozstrzelani w Siedlcach, Fotografia towarzyszy tekstowi dotyczącemu wykonania wyroku śmierci na 9. skazańcach, wśród których był A. Chruszczelewski, "Wiadmości Ilustrowane" Nr 52, Kraków, 29 XII 1906

Dodatkowe informacje

  • Data: 29 XII 1906
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp163
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030