Bracia

Bracia (Kełderasze), Jugosławia

Dodatkowe informacje

  • Data: X 1931
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd60
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030