W drodze, młodzież

W drodze, młodzież (prawdopodobnie Lowarzy), autor nieznany (inicjały G. J.), prawdopodobnie Niemcy

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1935
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd59
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030