Czardasz

Czardasz, Csárdás, Benyovszky I., Printed in Hungary - Fovarosi Nyomda Rt. Budapest, bez obiegu, circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: Benyovszky I.
  • Nr. inw.: sw61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030