Wędrowni Kełderasze

Wędrowni Kełderasze, litografia, autor nieznany, wyd. nieznane, przed 1905

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw48
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030