A. Grottger, Ślepy Grajek

Ślepy Grajek, Pinx A. (Artur) Grottger, Nakł. S.W. Niemojewski-Lwów No. 18, bez obiegu przed 1905

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: A. Grottger
  • Nr. inw.: sw46
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030