Cygański skrzypek

Cziganyeletbo. edit. Rigler Reszv. Tars. Budapest. z obiegu 5 X 1900

Dodatkowe informacje

  • Data: 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw38
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030