Cyganskaja trojka

Cyganskaja trojka, A. Kampf, Gławnyj skład dlja wcej Rociji-Spb. Litienyj nr 5a. Otdleszcie Moskwa, Warwarka 4 dom Gribowa, karta pocztowa, bez obiegu circa 1918

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: A. Kampf
  • Nr. inw.: sw36
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030