Cikanka

 

Cikanka, Karel Nejedly, edit ZORA G.Z.0168, circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: Karel Nejedlý
  • Nr. inw.: sw26
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030