Cziganyok

 

Cziganyok. 88 Kunstanstalt München, Budapest, Graz. obieg VII 1899

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1889
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw18
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030