Cikanka

 

Cikanka, Al. [Alois] Kalvoda edit. Minerva, Praha, Ferdinandova 23. bez obiegu circa 1918 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: Alois Kalvoda
  • Nr. inw.: sw7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030