Magyar-Muveszet

 

Magyar-Muveszet. Ungarische-Kunst. Rotophot Budapest Liszt-Ferencter 9. No. 586. Bihari. Biro elott.-Vor dem Richter. bez obiegu circa 1915

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: Węgry
  • Nr. inw.: sw3
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030