"Gipsies" Country life

"Gipsies" Country life, Raphael Tuck & Sons` "Oilette" [Regd.] Postcard, 754, Printed in England, circa 1910

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1910
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw120
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030