Cikánkská idylla

Cikánkská idylla, Jáchym, edit. MINERVA Prague, Nr 1139, bez obiegu, circa 1930

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1930
  • Autor: Jáchym
  • Nr. inw.: sw106
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030