Bezdomna

Bezdomna, Bez domova, Heimatlos. rys. G. Horn. Salon J. p. P. 2235, edit. J. Plichta, Praha I.-321, obieg 20 X 1945

Dodatkowe informacje

  • Data: 20 X 1945
  • Autor: G. Horn
  • Nr. inw.: sw89
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030