Cyganki z wyższych sfer

Turcja, Cyganki z wyższych sfer, Turkei. Vornehme Zigeunerinen Des bohemiennes appartenant au high-life. High-life Gypsy women. Gitanas distinguidas, wydawca nieznany, bez obiegu, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sw73
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030