Bez tytułu, Bogumiła Delimata

Bez tytułu, Bogumiła Delimata, rysunek ołówkiem na papierze, 23x32 cm, dar Autorki, 2013

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 2013
  • Autor: Bogumiła Delimata
  • Nr. inw.: sm33
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030