Pod lasem

Olej na płycie pilśniowej, 116x72 cm. Obraz zakupiony w 2006 r. w Polsce. Stan dobry, brzegi płyty podniszczone.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1950
  • Autor: ?. Sobczka
  • Nr. inw.: sm28
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030