Wróżba

Pastel na papierze, 32x45 cm. Dar Autora. Stan bardzo dobry. Obraz wykonany na podstawie fotografii „Kabała z tarokowych kart, 1984” publikowanej w: Jerzy Ficowski, Cyganie w Polsce, Warszawa 1989

Dodatkowe informacje

  • Data: 2005
  • Autor: Krzysztof Gil
  • Nr. inw.: sm20
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030