Maki

Maki, Bogumiła Delimata, olej na płótnie, 20x20 cm. Stan bardzo dobry. Dar Autorki, 2014

Dodatkowe informacje

  • Data: 2014
  • Autor: Bogumiła Delimata
  • Nr. inw.: sm18
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030