Przy ognisku, Halina Cieślińska-Brzeska

Przy ognisku, Halina Cieślińska-Brzeska, litografia 43x33,5 cm, 1950


Halina Cieślińska-Brzeska (*10 III 1923 Augustów - 29 X 2004 Kraków) - polska malarka, animatorka kultury, w 1953 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1957 r. założyła Grupę Twórczą „Zachęta”, a w 1994 r. Zwierzynieckie Koło Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie. Autorka witraży m.in. w gmachu ONZ w Nowym Jorku oraz kaplicy Czarnej Madonny w Częstochowie. Jej obrazy znajdują się w muzeach w Paryżu i Budapeszcie. Autorka kilku książek poświęconych kulturze (m.in. Wspomnienia Don Kichota. Część I, Kraków 2001; i Donkichotowe boje o sztukę polską. Część II, Kraków 2003), za: Wikipedia

Dodatkowe informacje

  • Data: 1950
  • Autor: Halina Cieślińska-Brzeska
  • Nr. inw.: sdl10
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030