Cyganka

Cyganka, "Tygodnik Polski", Nr 14-132, 25 III-7 IV 1905

Dodatkowe informacje

  • Data: 1905
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sdw37
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020