Das Zigeunermodell

Das Zigeunermodell, Imre Revesz (*Ujhely 1859 - †1945 Budapest), Deutsche Verlags-Amstalt, Stuttgart 1892

Dodatkowe informacje

  • Data: 1892
  • Autor: Imre Revesz
  • Nr. inw.: sdw35
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030