Kwiat Granady

Kwiat Granady, Nathaniel Sichel (*1843 Moguncja - 1907 †Berlin), litografia, "Biesiada Literacka" Tom LVI, No 28 - 1,374, 11 VII [28 VI] 1902

Dodatkowe informacje

  • Data: 1902
  • Autor: N. Sichel
  • Nr. inw.: sdw32
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030