Koczowisko Cyganów

Koczowisko Cyganów, drzeworyt, prawdopodobnie „Kłosy” circa 1880 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1880
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sdw30
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030